... pro Vaše životní prostředí


Alfa ODPADY s.r.o. 

Poskytujeme kompletní služby pro životní prostředí.

     Zajišťujeme služby v odpadovém hospodářství, recyklaci materiálů, provoz čistíren průmyslových odpadních vod, úklid a čištění strojů ve Vašich průmyslových provozech. 

    Ke snížení dopadů havárií na životní prostředí a pro prevenci ekologické újmy Vám dodáme ekologické havarijní prostředky.


Více o Alfa Odpady s.r.o.