... pro Vaše životní prostředí


Ovzduší

 

  • poradenská činnost v oblasti ochrany ovzduší
  • kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů
  • pravidelná kontrolní činnost
  • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
  • ohlašovací povinnost provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší
  • provozní řády a deníky zdrojů znečišťování ovzduší
  • hlášení pro orgány státní správy
  • výpočet poplatků za znečišťování ovzduší
  • zastupování společnosti k jednání s orgány státní správy na základě plné moci, včetně přípravy podkladů pro tato jednání

 

Kontaktujte nás