... pro Vaše životní prostředí


Alfa ODPADY s.r.o.

 

    Společnost Alfa ODPADY s.r.o. byla založena v roce 2006, její odborní pracovníci aktivně pracují v oblasti odpadového hospodářství, ovzduší a nakládání s vodami již od roku 1996.

    Společnost Alfa ODPADY s.r.o. zajišťuje pro společnosti kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, ovzduší a nakládání s vodami a tím umožňuje odpovědným pracovníkům plně se věnovat dalším potřebám společnosti. Touto službou šetříme nejen čas Vašich pracovníků, ale i vynaložené prostředky.

    Na základě místního šetření naši odborní pracovníci stanoví optimalizaci Vašeho odpadového hospodářství, ovzduší a nakládání s vodami, včetně navržení systému řízení.

    Naši odborní pracovníci pravidelně kontrolují všechny legislativní povinnosti, které Vaše společnost splňuje. V případě blížících se termínů legislativních povinností, kontaktují Vašeho odpovědného pracovníka a připraví veškeré podklady pro splnění těchto povinností.

    Společnost Alfa ODPADY s.r.o. provozuje zařízení pro nakládání s odpady dle zákona "o odpadech" č.541/2000 Sb. v úplném znění. na základě povolení Krajského úřadu Pardubického kraje.

    Ve spolupráci se specializovanými partnery zajišťuje společnost Alfa ODPADY s.r.o. třídění, svoz, zpracování, recyklaci plastových materiálů.

    Pro prevenci ekologické újmy a snížení dopadů havárií na životní prostředí dodává společnost Alfa ODPADY s.r.o. havarijní soupravy, sorpční prostředky na ropné produkty a chemické látky, ochranné pomůcky, ochranné oděvy a technické vybavení do provozů.  Tyto produkty nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravě nebo zemědělství. Seznam výše uvedených produktů je k dispozici v produktovém katalogu.