... pro Vaše životní prostředí


Odpadové hospodářství

 

 • koncepce nakládání s odpady
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady
 • zpracování provozních řádů shromažďovacíh míst odpadů
 • žádost upuštění od třídění a společnému shromažďování odpadů
 • základní popisy odpadů
 • písemné informace o odpadech
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • označení shromažďovacího místa odpadů
 • označení shromažďovacích prostředků
 • průběžná evidence odpadů
 • hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok a vložení tohoto hlášení do integrovaného systému plnění   ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • zastupování společnosti k jednání s orgány státní správy na základě plné moci, včetně přípravy podkladů pro tato jednání
 • přistavení shromažďovacích prostředků pro shromažďování a třídění odpadů
 • přeprava ostatních a nebezpečných odpadů k recyklaci, využití nebo odstranění dle platné legislativy

 

Kontaktujte nás