... pro Vaše životní prostředí


Ekologické havarijní prostředky


     Pro prevenci ekologické újmy a snížení dopadů havárií na životní prostředí dodává společnost Alfa ODPADY s.r.o. havarijní soupravy, sorpční prostředky na ropné produkty a chemické látky, ochranné pomůcky, ochranné oděvy a technické vybavení do provozů.  Tyto produkty nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravě nebo zemědělství. Seznam výše uvedených produktů je k dispozici v produktovém katalogu, který Vám na vyžádání obratem zašleme na Váš e-mail.

 

Kontaktujte nás